Geschiedenislijn Gehele bestand

StamboomgebeurtenisDatumGeschiedkundige gebeurtenis
Geboorte jan craeghs 1580  
  26-07-1581 Acte van Verlatinghe - Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring
  12-04-1583 Huwelijk Willem van Oranje en Louise de Coligny
  29-01-1584 Geboorte Frederik Hendrik
  10-07-1584 Willem van Oranje vermoord door Balthasar Gerards
  17-08-1585 Val van Antwerpen
  14-11-1585 Maurits Stadhouder van Holland en Zeeland
  1590 Maurits Stadhouder van Gelderland, Utrecht en Overijssel
  1596 Jacob van Heemskerck en Willem Barentz overwinteren op Nova Zembla
  06-05-1598 Isabella vorstin van Zuidelijke Nederlanden
  05-03-1602 Verenigde Oostindische Compagnie opgericht
  1607 Geboorte Michiel de Ruyter
  1609 Begin van het Twaalfjarig Bestand
Geboorte lambertus craeghs 1610  
  13-05-1619 Johan van Oldenbarnevelt onthoofd
  1620 Abraham Verhoeven geeft de eerste krant uit, de Nieuwe Tijdinghe
  1620 Maurits Stadhouder van Groningen en Drenthe
Geboorte aminda schetters 1620  
Geboorte cecilia hoogen 1620  
  1621 Filips IV souverein van Zuidelijke Nederlanden
  1621 Isabella landvoogdes van Zuidelijke Nederlanden
  09-06-1621 Verenigde Westindische Compagnie opgericht
  1625 Frederik Hendrik Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Gelderland
  04-04-1625 Huwelijk Frederik Hendrik en Amalia van Solms
  23-04-1625 Overlijden Maurits
  1626 Valerius' Nederlandsche Gedenckklanck uitgegeven
  27-05-1626 Geboorte Willem II
  1627 Inwijding kerk van Scherpenheuvel
  09-1628 Piet Hein verovert de Zilvervloot
Doop walterus beckers ( alias kochels ) 1630  
  21-08-1634 Curaçao op de Spanjaarden veroverd
Huwelijk catharina craeghs en herman schoolmeesters 21-10-1636  
  17-09-1637 Eerste exemplaar Statenbijbel aangeboden aan Staten-Generaal
Doop catharina craeghs 02-12-1637  
  03-01-1638 Première Gijsbrecht van Aemstel van Joost van den Vondel
Doop catharina craeghs 08-02-1638  
Geboorte joannes schoolmeesters 1639  
Geboorte joannes craeghs 1640  
Geboorte reinerus schoolmeesters 1641  
  02-05-1641 Huwelijk Willem II en Maria Henriëtte Stuart
  1642 Rembrandt schildert de Nachtwacht
Doop guilielmus craeghs 14-01-1642  
Overlijden guilielmus craeghs 17-04-1642  
Geboorte gerardus schoolmeesters 1643  
  1644 René Descartes publiceert Principia Philosophiae
Doop anna craeghs 31-07-1644  
Doop agnes craeghs 02-08-1644  
Geboorte gertrudis schoolmeesters 1645  
Overlijden aminda schetters 04-01-1646  
Huwelijk lambertus craeghs en cecilia hoogen 11-02-1646  
Doop joannes craeghs 30-12-1646  
  1647 Willem II Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Groningen
  14-03-1647 Overlijden Fredrik Hendrik
  1648 Vrede van Munster , einde Tachtigjarige Oorlog
Geboorte godefrida schoolmeesters 1648  
Geboorte catharina craeghs 18-02-1648  
Geboorte maria arets (alias koenen --coenen-coonen ) 19-02-1649  
Doop guilielmus craeghs 26-11-1649  
  1650 Begin Eerste stadhouderloze tijdperk
Geboorte rutgerus schoolmeesters 1650  
  06-11-1650 Overlijden Willem II
  14-11-1650 Geboorte Willem III
  1652 Begin Eerste Engelse Zeeoorlog
Overlijden maria craeghs 10-05-1652  
Doop jacobus craeghs 20-07-1653  
  1654 Verdrag van Westminster , einde Eerste Engelse Zeeoorlog
  29-07-1655 In gebruik name van het nieuwe stadhuis van Amsterdam - nu Paleis op de Dam
Geboorte edmundus perriëns ( peerjens-periens-perijens-en perjens ) 14-11-1658  
Huwelijk catharina craeghs en walterus beckers ( alias kochels ) 12-02-1664  
  1665 Karel II koning van Zuidelijke Nederlanden
  1665 Begin Tweede Engelse Zeeoorlog
Geboorte elisabeth beckers 10-05-1665  
  1667 Vrede van Breda , einde Tweede Engelse Zeeoorlog
Doop henricus beckers 27-03-1667  
Geboorte wilhelmus geusen 1669  
Geboorte anna beckers 17-02-1670  
Overlijden judoca wackers 19-04-1670  
  1672 Einde Eerste stadhouderloze tijdperk
  1672 Willem III Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel
  1672 Begin Derde Engelse Zeeoorlog
Overlijden catharina craeghs 26-02-1672  
  03-1672 Engeland - Frankrijk en de bisdommen Munster en Keulen verklaren de oorlog aan de Republiek
  20-08-1672 Het volk lyncht Johan en Cornelis de Witt bij de Gevangenpoort in Den Haag
Overlijden cecilia hoogen 08-02-1673  
Huwelijk joannes craeghs en johanna meeuwissen ( mevissen ) 09-02-1673  
Overlijden lambertus craeghs 17-04-1673  
Overlijden herman schoolmeesters 19-10-1673  
  1674 Vrede van Westminster , einde Derde Engelse Zeeoorlog
Doop agnetha craeghs 11-02-1674  
Doop gertrudis schoolmeesters 1675  
Huwelijk joannes craeghs en maria arets (alias koenen --coenen-coonen ) 08-06-1675  
  1676 Anthonie van Leeuwenhoek ontdekt de bacterie
Doop lambertus craeghs 23-02-1676  
Doop goswinus craeghs 05-07-1676  
  1677 Publicatie van de Ethica van de joodse schrijver en filosoof Benedictus Spinoza
  04-11-1677 Huwelijk Willem III en Maria Stuart
Geboorte elisabeth craeghs (crags) 03-02-1678  
Geboorte lambertus craeghs ( crags ) 30-05-1678  
Doop hindericus craeghs 13-11-1680  
Geboorte henricus keyers ( kajens ) 13-11-1680  
Overlijden nicolaus craeghs 21-01-1681  
Doop emerentiana craeghs 12-09-1682  
Doop sybilla craeghs 17-04-1683  
Overlijden joannes craeghs 08-08-1683  
Huwelijk jacobus craeghs en maria oertmans ( ortmans ) alias vrenken 01-05-1684  
Doop henricus craeghs 24-11-1684  
Overlijden henricus craeghs 1685  
Doop maria voss (volp ) 10-01-1685  
Geboorte lambertus craeghs 28-01-1685  
  21-03-1685 Geboorte Johann Sebastian Bach
Doop henrici craeghs 07-07-1686  
  1687 Isaac Newton publiceert Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
Geboorte catharina craeghs 16-06-1687  
Huwelijk elisabeth beckers en wilhelmus geusen 13-07-1687  
Geboorte helena oijen ( oien ) 1689  
Geboorte cecilia craeghs 25-10-1689  
Doop nicolaus craeghs 08-12-1689  
  1690 Christiaan Huijgens publiceert Traité de la lumiere
Geboorte agnetis craeghs ( kraghs ) 10-07-1691  
Overlijden walterus beckers ( alias kochels ) 21-02-1694  
Geboorte maria craeghs ( crags ) 22-05-1695  
Doop henricus meulenaers 13-05-1696  
Huwelijk martinus zanders en maria van der coeulen ( coulen ) 18-02-1699  
  1700 Filips V koning van Zuidelijke Nederlanden
Huwelijk henricus beckers en gertrudis schoolmeesters 01-06-1700  
Overlijden joannes craeghs 04-07-1701  
Overlijden jacobus craeghs 20-08-1701  
  1702 Begin Tweede stadhouderloze tijdperk
  08-03-1702 Overlijden Willem III
Overlijden maria arets (alias koenen --coenen-coonen ) 30-10-1702  
Overlijden emerentiana craeghs 26-08-1704  
Geboorte ida schoolmeesters 06-10-1704  
Overlijden maria oertmans ( ortmans ) alias vrenken 23-01-1705  
Huwelijk elisabeth craeghs (crags) en matthias theunissen 21-05-1705  
Doop jacobus spee 10-03-1706  
Geboorte arnoldus theunissen 08-07-1706  
Huwelijk agnetha craeghs en matthias janssen 23-11-1706  
Overlijden arnoldus theunissen 07-05-1707  
Huwelijk lambertus craeghs ( crags ) en catharina janssen 25-09-1707  
Huwelijk henricus keyers ( kajens ) en helena oijen ( oien ) 19-10-1707  
Doop joannes theunissen 19-03-1708  
Doop johanna craeghs 10-05-1708  
Doop joannes zanders 15-07-1708  
  1709 Hermanus Boerhaave benoemd tot hoogleraar in botanie en geneeskunde te Leiden
Overlijden johanna meeuwissen ( mevissen ) 02-01-1710  
Doop catharina keijers 10-01-1710  
Geboorte joannes craeghs 19-01-1710  
Geboorte joannes craeghs 19-01-1710  
Doop henricus janssen 03-03-1711  
Doop matthias zanders 15-07-1711  
  01-09-1711 Geboorte Willem IV
Geboorte matthias janssen 30-03-1712  
Huwelijk goswinus craeghs en maria voss (volp ) 26-04-1712  
  1713 Keizer Karel VI vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1713 Vrede van Utrecht , zuidelijke Nederlanden naar Oostenrijk
Doop mechtildis craeghs 24-01-1713  
Geboorte mechtilids craeghs 24-01-1713  
Doop joanna craeghs 28-03-1713  
Geboorte nicolaus janssen 25-11-1713  
Overlijden elisabeth beckers 1714  
Overlijden mechtildis craeghs 02-12-1714  
Overlijden mechtilids craeghs 05-12-1714  
Begrafenis matthias janssen 29-04-1715  
Doop catharina craeghs ( crags ) 14-10-1715  
Doop maria craeghs 14-10-1715  
Huwelijk henrici craeghs en catharina smeets 05-11-1715  
Doop petrus craeghs ( crags ) 11-12-1715  
Geboorte maria craeghs 22-04-1716  
Overlijden catharina craeghs 04-12-1716  
Overlijden henricus beckers 05-04-1718  
Geboorte joanna craeghs 15-05-1718  
Doop jacobus craeghs 09-06-1718  
Geboorte jacobus craeghs 09-06-1718  
Huwelijk agnetis craeghs ( kraghs ) en henricus meulenaers 03-11-1718  
Overlijden henricus keyers ( kajens ) 01-01-1719  
Doop gertrudis meulenaers 21-05-1719  
Overlijden cecilia craeghs 06-06-1719  
Overlijden henricus meulenaers 18-08-1720  
Huwelijk agnetis craeghs ( kraghs ) en vincentius curvers ( kurvers ) 23-02-1721  
Doop mechtildis craeghs 02-03-1721  
Geboorte mechtilids craeghs 02-03-1721  
Doop joannes craeghs 28-04-1721  
Overlijden joannes craeghs 1722  
Huwelijk joannes hooghtanders en ida schoolmeesters 26-04-1722  
Doop mathias hooghtanders 22-01-1723  
Doop joannes craeghs 31-08-1723  
Doop anna craeghs 07-10-1724  
Overlijden vincentius curvers ( kurvers ) 12-09-1726  
Overlijden maria voss (volp ) 19-01-1727  
Overlijden elisabeth craeghs (crags) 12-03-1728  
Overlijden edmundus perriëns ( peerjens-periens-perijens-en perjens ) 07-03-1732  
Huwelijk agnetis craeghs ( kraghs ) en joannes zanders 04-05-1732  
Overlijden petrus craeghs ( crags ) 07-08-1732  
Overlijden lambertus craeghs ( crags ) 17-09-1732  
Overlijden lambertus craeghs 17-09-1732  
Doop maria zanders 23-05-1733  
Overlijden catharina janssen 1734  
  25-03-1734 Huwelijk Willem IV en Anna van Hannover
Begrafenis goswinus craeghs 08-07-1734  
Overlijden anna beckers 08-06-1736  
Huwelijk joannes craeghs en catharina keijers 25-10-1736  
Huwelijk catharina craeghs ( crags ) en matthias zanders 28-11-1736  
Doop joannes zanders 22-09-1738  
Overlijden gertrudis schoolmeesters 1739  
Begrafenis henrici craeghs 28-02-1739  
Begrafenis catharina smeets 22-04-1739  
Overlijden joannes hooghtanders 26-08-1739  
  1740 Keizerin Maria Theresia vorstin van Zuidelijke Nederlanden
Overlijden wilhelmus geusen 03-08-1740  
  1741 Karel van Lotharingen landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
Overlijden helena oijen ( oien ) 12-05-1746  
Begrafenis agnetha craeghs 04-10-1746  
Huwelijk maria craeghs ( crags ) en gerardus reijnen 04-10-1746  
Begrafenis matthias theunissen 06-10-1746  
  1747 Einde Tweede stadhouderloze tijdperk
  02-05-1747 Willem IV Stadhouder Republiek der Verenigde Provinciën
Huwelijk mechtildis craeghs en jacobus spee 23-05-1747  
Begrafenis catharina craeghs ( crags ) 01-11-1747  
Begrafenis gerardus reijnen 13-01-1748  
  08-03-1748 Geboorte Willem V
Huwelijk maria craeghs ( crags ) en mathias hooghtanders 11-08-1750  
  22-10-1751 Overlijden Willem IV
Begrafenis matthias janssen 29-12-1751  
  27-01-1756 Geboorte Wolfgang Amadeus Mozart
Begrafenis joannes craeghs 24-04-1756  
Overlijden ida schoolmeesters 30-04-1761  
Overlijden agnetis craeghs ( kraghs ) 26-05-1763  
Overlijden maria craeghs ( crags ) 27-03-1764  
  1766 Willem V Stadhouder Republiek der Verenigde Nederlanden
  04-10-1767 Huwelijk Willem V en Wilhelmina van Pruisen
  17-12-1770 Geboorte Ludwig van Beethoven
Overlijden matthias zanders 30-11-1771  
  24-08-1772 Geboorte Willem I
  04-07-1776 Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika
Overlijden jacobus spee 24-04-1778  
  1780 Keizer Jozef II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1780 Begin Vierde Engelse Zeeoorlog
  1781 Immanuel Kant publiceert Kritiek van de zuivere Rede
  1784 Einde Vierde Engelse Zeeoorlog
Overlijden johanna craeghs 02-10-1784  
Overlijden joanna craeghs 02-10-1784  
Overlijden mathias hooghtanders 01-01-1788  
  1789 Brabantse omwenteling , stichting van de Etats belgiques réunies
  14-07-1789 Bestorming van de Bastille
  11-01-1790 Confederatie der Verenigde Belgische Staten uitgeroepen, Hendrik van der Noot president
  11-1790 Keizer Leopold II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-12-1790 Geboorte Leopold I
  01-10-1791 Huwelijk Willem I en Wilhelmina van Pruisen
  1792 Keizer Frans II vorst van Zuidelijke Nederlanden
Overlijden catharina keijers 23-10-1792  
Overlijden joannes craeghs 23-10-1792  
  06-11-1792 Slag bij Jemappes Oostenrijkse Nederlanden verslagen door Frankrijk
  06-12-1792 Geboorte Willem II
  18-03-1793 Slag bij Neerwinden Oostenrijk herovert gezag over Zuidelijke Nederlanden op Frankrijk
  1794 Zuidelijke Nederlanden onderdeel van Eerste Franse Republiek
Overlijden joannes zanders 25-01-1794  
  26-06-1794 Slag bij Fleurus terugkeer van Fransen ten koste van Oostenrijk
  1795 Bataafse revolutie
  19-01-1795 Bataafse Republiek uitgeroepen
  1804 Burgelijk wetboek (Code Napoleon) van kracht
  1804 Keizer Napoleon I vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1806 Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland
  09-04-1806 Overlijden Willem V
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
  1814 Koning Lodewijk XVIII vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1814 Keizer Napoleon II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1815 Congres van Wenen Zuidelijke Nederlanden aan Noordelijke Nederlanden toegevoegd
  1815 Koning Willem I der Nederlanden vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-03-1815 Willem I Koning der Nederlanden
  18-06-1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen
  02-1816 Huwelijk Willem II en Anna Paulowna
  02-05-1816 Huwelijk Leopold I met Charlotte Augusta van Wales
  21-08-1816 Ijkwet - invoering metrieke stelsel
  1817 Stichting Rijksuniversiteiten van Gent, Luik en Leuven
  19-02-1817 Geboorte Willem III
  1824 Opening Noordhollands Kanaal
  1826 Opening Zuid-Willemsvaart
  25-08-1830 Begin Belgische opstand , inleiding tot onafhankelijkheid België
  04-10-1830 België roept onafhankelijkheid uit
  07-02-1831 Liberale grondwet afgekondigd
  21-07-1831 Leopold I koning van België
  09-08-1832 Huwelijk Leopold I met Louise van Orléans
  08-11-1834 Sichting Katholieke universiteit van Mechelen
  20-11-1834 Sichting Vrije universiteit van Brussel
  09-04-1835 Geboorte Leopold II
  05-05-1835 Opening eerste spoorlijn Brussel - Mechelen
  19-04-1839 Verdrag van Londen , bevestiging onafhankelijkheid België
  18-06-1839 Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg
  20-09-1839 Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem
  07-10-1840 Willem II Koning der Nederlanden
  12-12-1843 Overlijden Willem I
  1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem
  1846 Oprichting Liberale Partij België
  03-11-1848 Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke
  1849 Willem III Koning der Nederlanden
  17-03-1849 Overlijden Willem II
  1851 Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais
  22-08-1853 Huwelijk Leopold II Maria Hendrika van Oostenrijk
  24-11-1859 Darwin 's Origin of Species uitgegeven
  1860 Multatuli publiceert Max Havelaar
  1863 Afkoop Scheldetol
  1865 James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme)
  10-12-1865 Overlijden Leopold I
  17-12-1865 Leopold II koning van België
  1869
  1869 Zénobe Gramme vindt de dynamo uit
  1869 Oprichting Katholieke Partij België
  1871 Aletta Jacobs als eerste vrouw officieel toegelaten tot de universiteit
  1873 Eerste taalwet
  1874 Kinderwet van Van Houten - Fabrieksarbeid van kinderen onder de twaalf jaar wordt verboden
  08-04-1875 Geboorte Albert I
  1878 Tweede taalwet
  28-07-1878 Opening Gileppestuwdam
  1879 Abraham Kuyper richt de Anti Revolutionaire Partij op
  07-01-1879 Huwelijk Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont
  04-09-1879 Pim Mulier richt de Haarlemsche Football Club op, nu als Koninklijke HFC de oudste voetbalclub van Nederland
  15-07-1880 Herman Schaepman wordt een van de eerste katholieke leden van de Tweede Kamer
  31-08-1880 Geboorte Prinses Wilhelmina
  01-06-1881 Eerste openbare Nederlandse telefoonnetwerk
  1883 Derde taalwet
  1884 Leopold II wordt soeverein van de Onafhankelijke Congostaat
  1885 Oprichting Belgische Werkliedenpartij , eerste socialistiche partij België
  1888 Vincent van Gogh schildert de Zonnebloemen
  23-11-1890 Overlijden Willem III
  1893 Algemeen meervoudig mannelijk stemrecht ingevoerd
  26-08-1894 Pieter Jelles Troelstra een van de oprichters van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij
  18-04-1898 Gelijkheidswet , wetten worden in beide landstalen opgemaakt
  06-09-1898 Wilhelmina Koningin der Nederlanden
  17-10-1898 Geboorte Simon Vestdijk
  1900 Leerplichtwet
  02-10-1900 Huwelijk Albert I met Elisabeth in Beieren
  1901 Jacobus Henricus van 't Hoff wint de Nobelprijs voor Scheikunde
  07-02-1901 Huwelijk Koningin Wilhelmina en Hendrik van Mecklenburg-Schwerin
  03-11-1901 Geboorte Leopold III
  1902 Hendrik Antoon Lorentz en Pieter Zeeman winnen de Nobelprijs voor Natuurkunde
  1903 Eerste gemotoriseerde vliegtuigvlucht, gebroeders Wright
  10-10-1903 Geboorte Karel Théodore
  1904 Instituut voor internationaal recht te Gent wint de Nobelprijs voor de vrede
  1905 Albert Einstein publiceert de Speciale Relativiteitstheorie
  15-11-1908 Congo kolonie van België
  1909 August Beernaert wint de Nobelprijs voor de vrede
  30-04-1909 Geboorte Prinses Juliana
  17-12-1909 Overlijden Leopold II
  23-12-1909 Albert I koning van België
  1910 Johannes Diderik van der Waals wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
  1911 Maurice Maeterlinck wint de Nobelprijs voor de literatuur
  1911 Tobias Asser wint de Nobelprijs voor Vrede
  14-04-1912 Titanic vergaan
  1913 Heike Kamerlingh Onnes wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
  1913 Henri la Fontaine wint de Nobelprijs voor de vrede
  28-06-1914 Moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk , aanleiding Eerste Wereldoorlog
  28-07-1914 Begin Eerste Wereldoorlog
  02-08-1914 België komt in oorlog met Duitsland
  1915 Albert Einstein publiceert de Algemene Relativiteitstheorie
  1917 Actief kiesrecht ingevoerd voor alle mannen; passief kiesrecht voor vrouwen
  10-1917 Russische revolutie
  1918 Algemeen stemrecht ingevoerd
  11-11-1918 Einde Eerste Wereldoorlog
  1919 Jules Bordet wint de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde
  28-06-1919 Verdrag van Versailles ondertekend
  08-11-1919 Eerste radio-uitzending in Nederland
  02-09-1920 Belgisch voetbalelftal Olympisch kampioen
  1922 Actief kiesrecht voor iedereen
  1924 Willem Einthoven wint de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde
  04-11-1926 Huwelijk Leopold III met prinses Astrid van Zweden
  1927 Eerste non-stop vlucht over de Atlantische oceaan door Charles Lindbergh
  1928 Alexander Fleming ontdekt penicilline
  1929 Christiaan Eijkman wint de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde
  12-06-1929 Geboorte Anne Frank
  24-10-1929 Beurskrach, Zwarte Donderdag
  31-05-1930 Eerste spadesteek Albertkanaal
  07-09-1930 Geboorte Prins Boudewijn
  28-05-1932 Laatste gat in Afsluitdijk gedicht
  17-02-1934 Overlijden Albert I
  23-02-1934 Leopold III koning van België
  06-06-1934 Geboorte Albert II
  1936 Peter Debye wint de Nobelprijs voor Scheikunde
  07-01-1937 Huwelijk Prinses Juliana en Bernhard van Lippe-Biesterfeld
  1938 Corneille Heymans wint de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde
  31-01-1938 Geboorte Prinses Beatrix
  10-05-1940 Begin Tweede Wereldoorlog België
  10-05-1940 Begin Tweede Wereldoorlog Nederland
  14-05-1940 Bombardement op Rotterdam
  06-12-1941 Huwelijk Leopold III met Lilian Baels
  06-06-1944 D-day , invasie door westerse geallieerden in Normandië
  20-09-1944 Karel Théodore regent van België
  05-05-1945 Einde Tweede Wereldoorlog in Nederland
  07-05-1945 Duitse capitulatie
  06-08-1945 Eerste atoombom op Hiroshima
  15-08-1945 Japanse capitulatie
  1947 Gerard Reve publiceert de Avonden
  1948 Vrouwelijk stemrecht ingevoerd
  1948 Uitvinding transistor
  08-1948 Fanny Blankers-Koen wint viermaal goud op de Olympische Spelen in Londen
  08-1948 Gaston Reiff Olympisch kampioen 5000 m atletiek
  04-09-1948 Juliana Koningin der Nederlanden
  27-12-1949 Nederland legt zich neer bij Indonesische onafhankelijkheid
  1950 Koningskwestie , politieke conflict over het al dan niet terugkeren van Leopold III als koning
  11-08-1950 Boudewijn Koninklijke Prins van België
  18-04-1951 Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal-verdrag ondertekend
  17-06-1951 Boudewijn koning van België
  02-10-1951 Eerste televisie-uitzending in Nederland
  1953 Frits Zernike wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
  01-02-1953 Watersnoodramp Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden
  25-04-1953 Watson en Crick publiceren artikel over de structuur van het DNA
  02-01-1957 Invoering AOW
  12-11-1957 Gaston de Gerlache leidt expeditie naar Zuidpoolgebied
  1958 George Pire wint de Nobelprijs voor de vrede
  17-04-1958 Opening Wereldtentoonstelling Expo 58
  20-11-1958 Schoolpact , einde schoolstrijd
  1959 Gasveld Slochteren ontdekt
  02-07-1959 Huwelijk Albert II met prinses Donna Paola Ruffo di Calabria
  15-04-1960 Geboorte prins Philip
  30-06-1960 Congo onafhankelijk
  15-12-1960 Huwelijk Boudewijn met Fabiola de Mora y Aragón
  1962 Taalgrens vastgelegd
  28-11-1962 Overlijden Prinses Wilhelmina
  22-11-1963 President Kennedy vermoord
  1964 Gaston Roelants Olympisch kampioen 3000 m steeple chase
  1966 Willem Frederik Hermans publiceert Nooit meer slapen
  10-03-1966 Huwelijk Prinses Beatrix en Claus von Amsberg
  27-04-1967 Geboorte Prins Willem-Alexander
  1968 Leuvense kwestie : splitsing van de katholieke universiteit
  05-1968 Studentenopstand Parijs
  21-07-1968 Jan Janssen wint de Tour de France
  1969 Jan Tinbergen wint de Nobelprijs voor Economie
  1969 Eerste Tour de France zege Eddie Merckx
  17-05-1969 Maagdenhuisbezetting - Studenten eisen medezeggenschap
  21-07-1969 Niels Armstrong eerste mens op de maan
  1973 Niko Tinbergen wint de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde
  09-1973 Oliecrisis - autoloze zondagen
  1974 Albert Claude en Christian De Duve winnen de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde
  1975 Tjalling Koopmans wint de Nobelprijs voor Economie
  25-11-1975 Onafhankelijkheid van Suriname
  1976 Lockheed affaire - Prins Bernhard raakt in opspraak en moet als zijn officiële functies neerleggen
  1976 Lucien van Impe wint de Tour de France
  1977 Ilya Prigogine wint de Nobelprijs voor de scheikunde
  30-04-1980 Beatrix Koningin der Nederlanden
  20-07-1980 Joop Zoetemelk wint de Tour de France
  1981 Nico Bloembergen wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
  1983 Ontstaan Internet
  01-06-1983 Overlijden Karel Théodore
  25-09-1983 Overlijden Leopold III
  1984 Simon van der Meer wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
  25-06-1988 Nederlands voetbalelftal Europees kampioen
  1992 Harry Mulisch publiceert de Ontdekking van de Hemel
  30-09-1992 Sluiting laatste kolenmijn Zolder
  1993 België federale staat
  31-07-1993 Overlijden Boudewijn
  09-08-1993 Albert II koning van België
  1995 Paul Crutzen wint de Nobelprijs voor Scheikunde
  07-07-1996 Richard Kraijcek wint tennistoernooi Wimbledon
  1999 Gerardus 't Hooft en Martinus Veltman winnen de Nobelprijs voor Natuurkunde
  04-12-1999 Huwelijk Philip met jonkvrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz
  25-10-2001 Geboorte prinses Elisabeth
  01-01-2002 Invoering euro
  02-02-2002 Huwelijk Prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta
  06-05-2002 Pim Fortuijn vermoord
  07-06-2003 Eerste Grandslamoverwinning Justin Henin (Roland Garros)
  07-12-2003 Geboorte Prinses Amalia
  20-03-2004 Overlijden Prinses Juliana
  09-2005 Eerste Grandslamoverwinning Kim Clijsters (US Open)
  2008 Tia Hellebaut Olympisch kampioen hoogspringen
  2010 Andre Geim wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
  30-04-2013 Willem-Alexander Koning der Nederlanden
  21-07-2013 Philip koning van België
  2016 Ben Feringa wint de Nobelprijs voor Scheikunde