Home
Introductie
Geschiedenis
 

Disclaimer

Wij streven ernaar om juiste en actuele informatie te verschaffen. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment dat u die ontvangt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Evenmin kan ervoor worden ingestaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Privacy
Het is belangrijk om eventueel door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid te behandelen. Wij conformeren ons daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins vervreemden aan derden.

Copyright
De inhoud van deze website is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Indien u commercieel gebruik wenst te maken van de informatie op deze website, dient u hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming te verkrijgen.

 

 

 

Disclaimer - @ Februari 2022 Designed bij Compu-Link