Home
Introductie
Geschiedenis
 

Fotoboek

 

Francyna van Erp

Geboren 5-11-1859 Hedel
Overleden 7-2-1941 Zaltbommel

Gehuwd met Henricus Kras
Geboren 18-7-1950 Bruchem
Overleden 13-6-1921 Zaltbommel

Zij hebben samen gewoond op de boerderij in Bruchem.

Oudst bekende takken "van Erp":

De familie "van Erp" ontleent zeer waarschijnlijk haar oorsprong aan het dorp ERP bij Veghel.

Voor 1200 woonde er een zeer voorname familie die zich van ERPE noemde. Leden van deze familie treffen we begin 1200 aan als schepenen in 's-Hertogenbosch. In de archieven komt de naam van Erp in relatie tot de waardigheid van ridder of schepen veelvuldig voor.
Zo vinden we o.a Gerlach van Erp (1235) als ridder en schepen, Jan van Erp (1247) als ridder, Godefridus van Erp (1285) als schepen.

In het zogenaamde "Latijnsboek" kan vastgesteld worden dat de familie van Erp werkelijk uit het dorp ERP afkomstig is.

 

Peter Cras

District Arnhem

Op het gebied van topsport heb ik in mijn genealogie tot nu toe nog niet veel spectaculaire ontdekkingen kunnen doen. Kortom geen sporthelden met de naam Kras of Cras. Een uitzondering hierop geldt echter voor Peter Cras. Peter is afkomstig uit Arnhem en was jarenlang een voortreffelijk handballer. Hij speelde jarenlang voor handbalvereniging AHV Swift (1946) uit Arnhem Noord, later verhuisd naar Arnhem Zuid.
Peter heeft als handballer, zowel nationaal als internationaal veel voor ons land betekend. Zo speelde hij als handballer 25 officiële wedstrijden voor ons land als international. Zijn grootte successen behaalde hij bij zijn club AHV Swift uit Arnhem.
Swift leverde in de loop der jaren niet alleen internationals, maar ook de nodige (assistent) bondscoaches. De eerste die binnen de handbalwereld bij leven al een legende was is Bertus Cras, de vader van Peter.
U ziet hier een actiefoto van Peter tegen handbalvereniging PSV uit Eindhoven in 1975.
Een veel voorkomende vraag aan mij betreft de naam Kras in de voetbalsport. Meerdere spelers op niveau, met deze naam, hebben hun sporen verdiend bij clubs, o.a. in de eredivisie, w.o. sportclub Volendam uit Volendam. Zoals U weet behoort deze tak niet tot onze genealogie. Mocht ik zaken hieromtrent toch over het hoofd hebben gezien, dan hoor ik dat graag van U.

 


Mevrouw Catharina Vandersteegen-Craeghs
, waarvan U hier een afbeelding ziet, heeft in samenwerking met Guillaume Craeghs-Vanholsaet in de jaren 1990 zich verdiept in de familie geschiedenis Craeghs.
De vraag die zij zich beide stelde, waar kom ik vandaan, wordt uitvoerig  toegelicht in een door hen beide samengesteld boek, waarvan de titel luidt, VIER EEUWEN CRAEGHS.
In dit boek hebben zij getracht aan de hand van mondelinge mededelingen, bidprentjes, parochieregisters, de burgerlijke stand, akte, enz. een zo duidelijk mogelijk overzicht te schetsen  van eerder genoemde familie. Het boek is waarschijnlijk niet volledig, maar zij stellen zich ten doel , dat degene die aanvullingen weet op hun gegevens, dit kunnen doorspelen aan de auteurs
Wij weten aldus beide inspirators, dat er omstreeks 1600 in Maaseik en even over de maasgrens ook naamgenoten hebben gewoond, zelfs zeer voorname heren. Te Maaseik was Laurens Craeghs burgemeester en tevens ontvanger van de Prinsbisschop van Luik in het kwartier Stokkum.
In onze streken is de familienaam CRAEGHS verbonden aan het goed of het hof HET CRAEGHS-GOED, op het gehucht ’t Schoot in Beek ( Bree )
In Beek is er nu nog zelfs een Kraeghshofstraat. In Beek aldus de beide auteurs, ligt het beginpunt van vier eeuwen Craeghs.
Hopelijk kan ik op korte termijn aansluiting vinden met de familie Craeghs uit Roosteren, zodat we terecht kunnen spreken over ONZE familie Craeghs, aldus Mevr. Vandersteegen-Craeghs.

 


Deze advertentie, die is geplaatst op 5-8-1971 in weekblad de Toren is mijn allereerste poging tot het opzetten van  een stamboom van de familie Kras
De inspiratie hiertoe werd mij bijgebracht door een  oom uit Sas van Gent. Een jaar eerder nam hij n.l. het initiatief hiertoe, door het rijksarchief in Arnhem te benaderen voor inlichtingen omtrent onze familie.  In die tijd hadden we natuurlijk nog niet de beschikking over netwerken  zoals op de dag van heden en moest alles zelfstandig worden opgezocht in het archief.  Uiteindelijk vroeg hij mij de helpende hand , wat  uiteindelijk er toe heeft geleid  dat ik het speurwerk  van hem over nam.
Na enkele jaren intensief bezig  te zijn geweest met het bezoeken van allerlei archieven kwam ikzelf ook in tijdsnood en kon deze hobby niet verbinden met mijn werk. Ik besloot tot het stopzetten van mijn activiteiten in de wetenschap dat  dit  later door mij weer zou worden opgepakt.  Uiteindelijk kreeg ik pas in 2007 meer tijd voor handde en besloot me opnieuw in de materie te verdiepen.  Om precies te zijn oktober  2007 heb ik de draad weer opgepakt, en ben nu feitelijk dagelijks bezig  mijn familie geschiedenis in kaart te brengen. Deze website verschaft mij de mogelijkheid dit verder uit te dragen  aan U in de hoop dat U mij kunt voorzien van nieuwe gegevens, eventueel  nieuwe inzichten in onze familiegeschiedenis.

 

Trouwakte van Hendrik Cras met Johanna Peterse Clara

Hier ziet U de afdruk van de originele trouwakte van Henrik Cras met Johanna Peterse Clara, eerder weduwe van Hendrik Eijkmans.

Ondanks het feit dat beide Roomsch waren, werd hun huwelijk op d.d. 26-1-1777 ingeschreven in het Nederduitsch Hervormd register te Bruchem.
Deze inschrijving  heeft niets te maken met de geloofsovertuiging van de gehuwden. Katholieken lieten vaak hun huwelijk Hervormd  registreren.
Om de wettigheid van het huwelijk te garanderen, moest het huwelijk (ook) Hervormd worden vastgelegd, of moest men trouwen voor de schepenen.
U ziet dat Hendrik nog Cras werd genoemd, later is dit weer veranderd in Kras.

Uitsluitend in het district Arnhem komt onze naam Cras nog voort. Verders ziet U ook dat Hendrik Cras afkomstig was uit Roosteren, een belangrijke ontdekking van de zoekactie naar onze voorouders.

 

Trouwakte van Johannes Craegs met Barbara Stuwart

Hier ziet U de afdruk van de originele trouwakte van Johannes Craegs, jongeman uit Roosteren, met Barbara Stuwart, jonge dochter en geboren te Charleroij.

Het huwelijk werd gesloten op 21 juli 1776. Zoals U kunt zien wordt hier de oorspronkelijke naam Craegs gevoerd, die uiteindelijk later in Bruchem wordt veranderd in Cras.

Johannes Cras en zijn broer Hendrik Cras hebben zich uiteindelijk in Bruchem gevestigd, waarschijnlijk ± 1750. De afstammelingen van Johannes Cras hebben zich later verplaatst naar o.a. Arnhem, en komen zowel onder de naam Kras en Cras nog steeds veelvuldig voor in het district Arnhem

 

Kerkje Bruchem

Het fraaie witte kerkje in Bruchem ligt aan het kadeplein.
Het oudst gedeelte van deze kerk is  het kort na 1100 gebouwde schip,  en vóór  1600 voegde men er een kapel aan toe.
Het door een dakruiter bekroonde koor is Bruchem rijk sinds de veertiende eeuw.
Het eeuwenoude kerkje is in de vijftiger jaren van de vorige eeuw grondig gerestaureerd.

 

Gijsbartje Magielse

District Zaltbommel

Gijsbartje Magielse, waarvan U hier een afbeelding ziet, is geboren in 1924 te Rotterdam. Haar achternaam doet vermoeden dat haar vader Magielse heette. Echter niets is minder waar. Gijsbartje Magielse is een echte dochter van Jacobus Kras uit Zaltbommel. Een geheim wat na 89 jaar pas sinds kort bij de familie Kras bekend is geworden.
Jacobus Kras, tuinder te Zaltbommel, had begin jaren 1920 in Zaltbommel een relatie met Gijsbartje Ton. Uit deze kortstondige relatie, die uiteindelijk ook de emigratie naar Canada voor Koos Kras inluidde, werd Gijsbartje geboren en later door haar stiefvader, Cornelis Magielse, als zodanig als eigen dochter erkend.
De directe familie van Koos Kras heeft van deze affaire nooit is geweten, totdat in 2013 door de openheid van deze stamboom, het grootte geheim  bekend werd.
Gijsbartje woont al vele jaren in Canada, was gelukkig getrouwd met Willem van Noortwijk en heeft 5 kinderen grootgebracht.
Gijsbartje heeft tot groot verdriet helaas haar eigen vader Koos nooit ontmoet, ondanks het feit dat zij beide woonachtig waren in Canada.

 

Hendrica Kras

District Arnhem

Oudste Kras tot nu toe.
Geboren op 31-07-1867 in Arnhem en op 22-11-1971 overleden in het zorgcentrum Nieuwehage te Rosmalen

Zij is 104 jaar oud geworden.

Op 20-2-1888 is ze gehuwd met Antonius Hendrikus Gerbrands
(geboren op 23-02-1868 en overleden op 18-05-1893 te Arnhem)

 

Schoolfoto van groep 1.

District Zaltbommel

Genomen in 1908 te Zaltbommel
Hoofd der school: meester Stads.
Vlnr. ligend 1.… Vos en 2. Frits Stehmann.
2e Rij: 1. Dorus Kras, 2. Koos Kras, 3. Fred Homburg, 4. Jan Meijer, 5. Arnold Riebergen,6. Jan Willems, 7. ... Maas.
Staand 3e rij:1. … Maas, 2. Koos Tak, 3. Dolf Meijer, 4. Janus Schepers.
Staand 4e rij:1. Gerard Schepers, 2. Jan Riebergen, 3. Tonny Meijer, 4. Patrise Meijer, 5. Gerard van der Heijden, 6. Drikus Willems, 7. Gerard van Heel, 8. Gerard Homburg.
Achterste rij: 1. Willem van Heijningen, 2. Anton van Lier, 3. Henk Stehmann, 4. Ernst Tak, 5. Toon Maas, 6. Hendrik Brouwers, 7. Reinier C. van den Heuvel, 8. Drikus v.d. Donk.

 

Boerderij in Bruchem

District Zaltbommel

Kadastraal bekend als sectie A 527 had deze boerderij, annex herberg, in vroegere tijden de naam Sint Teunis. Hij lag op de weg naar Driel. Deze route lag daar omdat de huidige Sint Antoniestraat vanuit Bruchem op een zandrug ligt waardoor men vroeger zich daar redelijk makkelijk door moerassig gebied over kon verplaatsen. Er zat ook een zeer oud gemetseld keldergewelf onder het pand wat in de loop der jaren helaas grotendeels verloren is gegaan. Later is de herberg verdwenen en kwam er een boerderij voor in de plaats. In 1764 is de eerste vernoeming van herberg Sint Teunis. Het eigendomsbewijs stond op naam van Maria van Wijck, weduwe van Hendrik van de Laar, afkomstig van de erfgenamen van Jan van Schaick.
In 1855, met de verdeling van de nalatenschap van Doris van den Berk (zijn schoonvader) kwam de boerderij, schuur, tuin en erf, in het bezit van Jan Kras.
Henk Kras, de zoon van Jan Kras, vestigt zich in 1897 met zijn gezin in de herberg. Op 11 december 1902 wordt tijdens een openbare veiling de boerderij verkocht aan zijn zwager, Martinus Bôinck.

 


Johannes ( Hannes ) Kras

District Ammerzoden 1

Johannes Kras  is geboren 7 augustus 1877 en overleden 25-01-1970 (  92 jaren oud )
Johan Kras was de oprichter van Kras Reizen, inmiddels onderdeel van TUI Nederland.
Hij was de zoon van Adrianus Kras, landbouwer, en onderhield met paard en wagen een lijndienst tussen Ammerzoden en ’s-Hertogenbosch.
In 1922 schakelde hij over van paard en wagen naar de autobus en hiermee werd de grondslag gelegd voor de latere reisorganisatie Kras Reizen.
Na de tweede wereldoorlog bouwde Kras het bedrijf uit in de richting van groepsvervoer en reizen voor toeristen. Na het overlijden van Johan, werd het bedrijf als familiebedrijf voortgezet door zijn zoons, maar in de jaren tachtig deden zij het bedrijf van de hand. 40% van de aandelen kwam in 1996 in handen van Arke, en vanaf 1999 is Kras geheel opgenomen in Tui Nederland.

 

District Ammerzoden 1

De eerste autobus van Johan Kras reed in 1923 van Well via Ammerzoden en Hedel naar 's-Hertogenbosch. Voor dit "luxe vervoermiddel"staat Johan Pasnagel en in het rechts staande groepje zien we o.m. de weduwe Pietje van den Oord-van Groningen met haar witte mutsje en Pieter Penders met zijn pijp. De foto werd genomen nabij de zgn. "pollepel" aan het einde van de Hoge Steeg.

 

Na 85 jaar nog altijd Kras

District Ammerzoden 1

Met ongeveer 200 man personeel is Kras een groot bedrijf in de Bommelerwaard. De reisorganisatie uit Ammerzoden vierde afgelopen maand het 85 jarig bestaan. Nog 15 jaar voor het predicaat “koninklijk“ binnen bereik komt.
Vooral onder de naam Kras Touringcars heeft de reisorganisatie uit Ammerzoden grote bekendheid opgebouwd. Zo’n 10 jaar geleden werd het, samen met Arke, opgenomen in de internationale reisorganisatie TUI. Omdat het bedrijf zich onder eigen naam, met eigen directie en hoofdkwartier zelfstandig kan blijven manifesteren, werd 23-2-2007 toch de gelegenheid aangegrepen het 85-jarig bestaan te vieren. Jozef Kras  (1957), nazaat van de oprichter, mocht aan de genodigde vertellen hoe het zo gekomen is.
Opa Johan Kras begon begin vorige eeuw met levende pk’s. De start van een lijndienst naar Hedel en ’s-Hertogenbosch in 1922 vormt het officiële startpunt van de onderneming. "Het eerste busje kostte 2.300 gulden, anno 2007 250.000 euro, schetste hij de prijsontwikkeling.

 


Hendrikus Kras
geboren 30 april 1921

District Zaltbommel

Henk Kras is geboren in Sas van Gent. Naast zijn beroep als slager was Henk kunstzinnig aangelegd.
Zo heeft hij in de periode 1985-1988 een schilderij gemaakt van de nachtwacht van Rembrandt van Rhijn. Het bijzondere aan dit schilderij was dat hij dit heeft opgebouwd in reuzel. De afmetingen van dit schilderij waren van een behoorlijk formaat, n.l. 5x4 meter Met dit schilderij, waarmee hij heeft geëxposeerd op de slavakto beurs te Utrecht, kreeg  Henk  veel internationale belangstelling.
Naast dit schilderij heeft hij nog meerdere gemaakt, w.o. de stalmeester van Rembrandt, en de scheepsbouwer van de V.O.C., eveneens van Rembrandt
Na de expositie in Utrecht is er ook geëxposeerd in Groningen, Haarlem en Den Bosch.   
Henk komt uit een roemruchte schilderfamilie, zijn opa was Frans van Oppen, een vermaart schilder uit vroegere jaren.

 

Frans Kras  1872-1907

District Rotterdam

Begin 1873 probeert Nederland het sultanaat Atjeh op het eiland Sumatra ( Indonesië ) in te nemen. Het wordt een langdurige en bloederige guerrillaoorlog, die tot 1904 zal duren.
Frans Kras was deelgenoot aan deze zware koloniale strijd, en heeft oorlogshandelingen verricht  in Lombok-Tjakranegara en Mataram.
Frans is voor zijn aandeel in deze strijd onderscheiden met diverse medailles.
Frans keerde beginjaren 1900 terug in Rotterdam, alwaar hij in 1907 is overleden.

 

Frater Albertus  Kras

District Arnhem

Antonius Kras, genoemd frater Albertus Kras, (1901-1965). Frater Albertus is in 1920 lid geworden van de congregatie der fraters van Utrecht, en deed zijn altijddurende professie op 15 april 1926
Tot 1936 was hij werkzaam in Utrecht ,  Hilversum en Zeist als onderwijzer.
Van 1936 tot 1947 is Albertus werkzaam geweest als missionaris  in Malang ( Indonesië )
Na zijn terugkeer in Nederland is hij benoemd tot algemeen Overste der congregatie, fraters van Utrecht. Twaalf jaar lang heeft hij deze functie bekleed tot hij op 24 december 1965 stierf in het r.-k. ziekenhuis te Enschede.

 

Wil Kras 1943-1982

District Delft

Wil Kras was 39 jaar toen hij in 1982 verdronk in een gracht bij het Rietveld te Delft.
Na nu blijkt was dit geen ongeluk maar was dit puur moord.
Vast is komen te staan dat zijn beste vriend en drinkmaatje hem heeft ondergeduwd in het water, waarna Wil aan de verdrinkingsdood is overleden.
Zijn vriend heeft vlak voor de kerst, nadat de moord was verjaard, bij de politie opgebiecht dat hij de dader was, aldus een reportage van nieuwe revue

 

 

Disclaimer - @ Februari 2022 Designed bij Compu-Link