Home
Introductie
Geschiedenis
 

Welkom op de stamboom van Craeghs tot Kras

 

INTRODUCTIE

Graag wil ik mij bij de introductie van deze website aan U voorstellen.
Mijn naam is Theo Kras, ik ben geboren op 9-5-1940 te Dinteloord en Prinsenland, gehuwd met Corry en vader van drie zonen.

Iedereen stelt zich in zijn leven wel eens de vraag "waar kom ik vandaan?". Om op deze vraag een antwoord te vinden, heb ik vele jaren geleden besloten een poging te ondernemen om na te gaan wie onze voorouders waren.

In het hierna volgend overzicht heb ik getracht, aan de hand van mondelinge mededelingen, bidprentjes, parochieregisters, burgelijke stand, akten, enz. een zo duidelijk mogelijk overzicht te schetsen. Dit overzicht zal wellicht niet volledig zijn, daarom kan iedereen die meer inlichtingen heeft dit aan mij doorgeven.
Alles wat ik van onze geschiedenis tot nu toe heb kunnen vinden, wordt door mij opgeslagen in het stamboomprogramma Aldfaer en wordt via deze site zichtbaar aan u gemaakt,

GESCHIEDENIS

Ik heb mijn stamboom opgezet  in drie geschiedenis tijdvakken. A: het beginpunt vanuit Afrika volgens mijn DNA profiel, B: de generatie Roosteren en C: de generatie Bruchem. Bij het blokje geschiedenis krijgt U een uiteenzetting  van onze geschiedenis.


STAMBOOM

De stamboom zelf is ook op deze manier opgebouwd, dus het tijdsvak Roosteren en Bruchem.  Om een nog beter beeld te krijgen van onze genealogie heb ik mijn stamboom verder aangevuld met een index, een geschiedenistijdlijn, een organigram en een leeftijdenoverzicht.
Door mijn genealogie op te delen in districten tracht ik meer duidelijkheid te verschaffen bij het raadplegen van de stamboom.


FAMILIEWAPEN

Het Familiewapen is gedragen door een van de oudste families die ik heb kunnen ontdekken in mijn genealogie.


FOTOBOEK

Het fotoboek heeft de mogelijkheid diverse foto’s voor het voetlicht te brengen, waarvan de afbeeldingen een vooraanstaande rol hebben gespeeld in onze genealogie tot nu toe.
Verdere interessante foto’s zijn natuurlijk altijd van harte welkom.


CONTACT/MUTATIES

Stamboomonderzoek is nooit af. Via deze weg hoop ik van U nadere informatie/aanvullingen te ontvangen zodat mijn stamboom een volwaardig karakter krijgt. Dit alles in het belang van U en Uw bloedverwanten.
Komt jouw naam in mijn stamboom voor, terwijl  je dat zeker niet op prijs stelt!!! Aarzel dan zeker niet, maar stuur mij direct een e-mail. Ik zal Uw opmerkingen aanvullen, dan wel corrigeren.


GASTENBOEK

In het gastenboek kunt U mij toevertrouwen wat U van deze site vindt. Ik hoop natuurlijk dat U net zo positief bent over de site, dan ikzelf.


SPONSOR

Er bestaat ook een mogelijkheid om Uw bedrijf te promoten middels deze website. Wat zeker is dat deze site voldoende aandacht zal krijgen onder onze familie en derden. Mocht U Uw bedrijf via deze site in het voetlicht willen brengen dan hoor ik dat graag van U.

 

Disclaimer - @ Februari 2022 Designed bij Compu-Link